Polityka Prywatności

Polityka Prywatności zawiera zasady jak i gwarancje stosowane na stronie internetowej lesnesiedlisko.pl (zwaną dalej „Stroną internetową”) dotyczące prywatności. Nadto dokument zawiera informacje o cookies.

A – Użytkownik

Użytkownikiem jest osoba korzystająca z Strony internetowej.

B – Administrator danych

Stronę prowadzi lesniesiedlisko.pl, ul. Krótka 2, 23-460 Józefów, NIP: 918 100 9876, adres poczty elektronicznej: lesniesiedlisko@gmail.com, tel.: (+48) 574 788 908 (zwanym dalej „Administratorem”) adres korespondencyjny: Firma Handlowa Anmar, Zbigniew Dzida, 23-460 Józefów, ul. Krótka 2

C- Dane osobowe i cel ich przetwarzania

Użytkownik, przesyłając pytanie poprzez Formularz, podaje dane w postaci:

 • imienia
 • nazwiska
 • ew. pseudonimu
 • e-mail

zapisywany jest też adres IP, ww. dane mogą stanowić dane osobowe jeżeli na ich podstawie jest możliwe ustalenie tożsamości konkretnej osoby fizycznej albo ustalenie tożsamości konkretnej osoby fizycznej przy pewnym nakładzie kosztów, czasu lub działań. Powyższe dane posłużą wyłącznie do udzielania odpowiedzi na pytanie (Formularz).

Dodatkowo podczas korzystania z Strony internetowej przez Użytkownika są zapisywane przez serwer:

 • adres IP
 • typ przeglądarki
 • źródła odwiedzin

Powyższe dane służą wyłącznie do danych statystycznych i ulepszenia usług świadczonych za pośrednictwem Strony internetowej.

Wskazanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże, podanie fałszywych danych, brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji usługi może uniemożliwić, świadczenie usługi za pośrednictwem Strony.

D – Przekazywanie danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy administratora odpowiedzialni za realizację ww. zadań, przedsiębiorstwa IT zajmujące się utrzymaniem Strony internetowej.

Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników podmiotowi trzeciemu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

E – Przekazywanie danych do Państw trzecich

W związku z korzystaniem z Google Analytics przez Stronę internetową, Administrator będzie przekazywał do Stanów Zjednoczonych Ameryk na rzecz Google, następujące dane:

 • adres IP
 • typ przeglądarki
 • typ systemu operacyjnego
 • źródła odwiedzin

Przekazywanie danych będzie odbywać się na podstawie tzw. „Privacy Shield” https://www.privacyshield.gov/welcome

F – Przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe uzyskane w celu udzielania odpowiedzi na pytanie Użytkownika będą przechowywane przez okres potrzebny na jej sporządzenie i zakończenie poruszonej w pytaniu sprawy. Jeżeli pytanie będzie dotyczyć przyszłej współpracy i powstania zobowiązań Administratora na rzecz Użytkownika przekazane dane będą przechowywane przez czas przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz przedawnienia zobowiązań podatkowych.

Dane do statystyki i ulepszenia usług świadczonych za pośrednictwem Strony internetowej są przechowywane tak długo jak są użyteczne do ulepszenia funkcjonalności, bezpieczeństwa korzystania z Strony internetowej.

G – Uprawnienia

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, uzyskiwania informacji na temat m.in. źródła, sposobu, celu, zakresu przetwarzania swoich danych oraz ich poprawiania.

Dodatkowo Użytkownikowi przysługuje prawo dotyczących jego danych osobowych do:

 • żądanie poprawienia lub usunięcia
 • złożenia sprzeciwu w związku z ich przetwarzaniem
 • żądanie zawężenia zakresu ich przetwarzania
 • uaktualnienia
 • sprostowania danych osobowych
 • czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

W celu realizacji powyższego prosimy o kontakt z Administratorem poprzez adres e-mail: lesniesiedlisko@gmail.com

H – Skarga

Użytkownik posiada prawo zgłoszenia skargi w zakresie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

I – Zmiana polityki prywatności

W przypadku zmiany zasad dotyczących prywatności Użytkowników nowe postanowienia będę przedstawione na niniejszej stronie i obowiązują od momentu ich publikacji.

Informacje o cookies

Cookies

Strona internetowa – działająca pod domeną www.lesnesiedlisko.pl (zwana dalej „Stroną internetową”) używa „cookies”. W trakcie korzystania z Strony internetowej na komputerze, smartfonie itd. Użytkownika zapisywane są niewielkie pliki związane z funkcjonalnościami Strony odczytywane przy każdym kolejnym wejściu na stronę. Dzięki cookies Strona internetowa może zaoferować państwu min. automatyczny wybór wersji językowych, podpowiedzi w formularzach, automatyczne logowanie. Prowadzić statystykę korzystania z strony dzięki Google Analytics.

Akceptacja plików cookies

Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej by nie akceptowała „cookies” lub nie informowała o ich przesyłaniu jednakże może to zablokować niektóre funkcjonalności Strony internetowej.

Użytkownik za pomocą dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej może usunąć pliki cookies.

Więcej informacji o „cookies” i ich ewentualnym blokowaniu można uzyskać na następującej stronie internetowej: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Pliki „cookies” nie służą do przechowywania danych osobowych i są wykorzystywane jedynie w celach usprawnienia działania strony internetowej (lesnisiedlisko.pl).

Zmiana zasad dotyczących cookies

W przypadku zmiany zasad dotyczących używania plików cookies na stronie www.lesniesiedlisko.pl internetowej będę przedstawione na niniejszej stronie.